Ngejazz ing Peken, Nepangaken Musik Jazz

Ngejazz ing Peken, Nepangaken Musik Jazz

Ngejazz ing Peken, Nepangaken Musik Jazz

Manteb.com - Maneka cara saged dipun tindakaken kangge nepangaken warga kaliyan musik aliran Jazz. Salah satunggalipun ingkang dipun tindakaken kelompok musik Kemlaka Gamelan Jazz Solo ingkang nepangaken musik Jazz dhumateng warga saha bakul. Kanthi milih panggenan ing peken tradisonal Pasar Gede, kelompok musik kasebat ngewahi saperangan panggenan sadeyan dados panggung konser. Kelompok musik ingkang kapilah saking para siswa saha guru menika ketingal gregetipun salebeting nyuguhaken sakathahing lagu Jazz. Malah, saperangan lagu kapendhet saking lagu khas Jawi inggih Campursari ingkang sampun dipun ewahi dados musik Jazz.
Tumrap para bakul ing peken, musik Jazz panci kraos nyleneh. Jalaran racakipun para bakul remen langgam Jawi utawi Campursari. Sinaosa mekaten kanthi wontenipun suguhan musik Jazz ingkang dipun manunggalaken kaliyan lagu Jawi kasil nglipur sakathahing bakul. Kegiatan konser musik Jazz ing lebet peken tradisonal menika kajawi kangge mromosekaken musik Jazz ugi minangka sarana gladhen tumrap kelompok musim Kemlaka Gamelan Jazz, ingkang badhe manggung pungkasaning wulan menika ing pagelaran Solo City Jazz. (Harun Alrosid)

14 September 2013
(sumber: manteb.com/berita/17467/Ngejazz.ing.Peken,.Nepangaken.Musik.Jazz)